Sommar- och helgkonfirmander 18/19

Sommar- och helgkonfirmander 18/19

Nylöse församling  Fler grupper

Vi träffas ca 1 söndag i månaden, åker på 2 läger och avslutar med en intensiv-vecka i församlingshemmet. Vi startar 14/10 2018.             

Dag                ca 1 söndag/månad

Plats:              Vi träffas både i Nylöse & Utby kyrka   

Läger:            22-24/2 & 16-20/6  Åh stiftsgård       

Konfirmation:  30/6 2019 i Utby kyrka

Anmälan senast: 10/9 2018

Med reservation för ändringar.