Teckenspråkig grupp 2018/2019

Teckenspråkig grupp 2018/2019

Masthuggs församling  Fler grupper

Vi ger dig möjligheten att konfirmera dig helt teckenspråkigt!

Teckenspråkig verksamhet är verksam i hela Göteborgs stift.
Konfirmationens gruppen är ett samarbete med Skara stift.

Kontakta oss för mer information.

Camilla Lans, diakon: 073-7738925 (endast sms)

Emma Jacobsson, präst: 073-7738854 (tal och sms)