Onsdagsgruppen 2018/2019

Onsdagsgruppen 2018/2019

Nylöse församling  Fler grupper

Vi ses varannan onsdag och åker på två helgläger.

Vi startar 10/10 2018.

Dag:               Varannan onsdag (ojämna veckor)          

Plats:              Vi träffas både i Nylöse & Utby kyrka       

Läger:             23-25/11 & 15-17/3 Åh Stiftsgård                 

Konfirmation:  14/4 2019 i Utby kyrka

Anmälan senast: 10/9 2018.

Med reservation för ändringar.