SOMMARGRUPP 18/19 VÄSTRA FRÖLUNDA

SOMMARGRUPP 18/19 VÄSTRA FRÖLUNDA

Västra Frölunda församling  Fler grupper

Välkommen till en sommargrupp i Västra Frölunda!

Inskrivning 18/11 2018
Träffas en söndag i månaden (med start 16/12 2018)
Konfaträffar i Västra Frölunda kyrka vardagar 17/6 till 5/7 när vi inte är på läger

Helgläger 25-27/1
Sommarläger på Flämslätt 25–29/6

Konfirmationsmässa 7/7 i Västra Frölunda kyrka

Kontakt: Rebecka Petersson