SOMMARGRUPP 18/19 ÄLVSBORG

SOMMARGRUPP 18/19 ÄLVSBORG

Älvsborg församling  Fler grupper

Välkommen till vår sommargrupp i Älvsborg!

Träffar start hösten 2018
28-30/9, 23-25/11, 25-27/1, 5-7/4 och 12/5

Konfaträffar i Älvsborgs kyrka vardagar 17/6 till 5/7 när vi inte är på läger.

Läger 25–29/6 på Skara stiftsgård Flämslätt

Konfirmationsmässa 6/7-19 i Älvsborgs kyrka