SEGLINGSGRUPP I SAMVERKAN MED GKSS 18/19 ÄLVSBORG

SEGLINGSGRUPP I SAMVERKAN MED GKSS 18/19 ÄLVSBORG

Älvsborg församling  Fler grupper

Välkommen till vår seglingsgrupp i Älvsborg!

Träffar start hösten 2018
22-23/9, 24-25/11, 19-20/1, 7-8/3, 7/4.

Konfaträffar i Göteborg eller på Marstrand vardagar 17–28/6

Läger 24-26/5

Konfirmationsmässa 30/6-19 i Älvsborgs kyrka