Konfirmation med 4 helgläger 2018/2019

Konfirmation med 4 helgläger 2018/2019

Angereds församling  Fler grupper

Konfirmationen har med kyrkan och dopet att göra. När man döps händer nämligen tre saker:

1. Man blir en del av kyrkan som är en av världens största rörelser med miljontals människor världen över.

2. Gud lovar att alltid vara med, oavsett vad som händer.

3. Man får ett uppdrag att följa Jesus.

Under konfirmationstiden får man en möjlighet att själv ta ställning kring vad detta betyder för en. Låter detta intressant? Tråkigt? Mysko? I så fall kan konfirmationsläsning vara något för dig!

Vårt upplägg för 2018/2019 består av fyra helgläger. Största delen av konfirmationsläsningen sker här, därför är det viktigt att du kan vara med på dessa. Mellan lägren träffas vi ytterligare ett antal gånger samt hjälper till i samband med gudstjänster. Under våra läger och övriga träffar använder vi oss bland annat av Bibeln, övningar, kreativitet och lek.

Den avslutande konfirmationen sker lördagen 8 juni i Angereds kyrka. Efter konfirmationen finns möjlighet att vara kvar som ung ledare för nästa års konfirmander.

Start: 21 Augusti kl 18 med inskrivning och föräldramöte i Gunnareds kyrka samt i Bergums församlingshem.

Läsårstider:

21 aug kl 18  - Inskrivning i Gunnareds kyrka samt Bergums församlingshem

31 aug till 2 sept – helgläger 1 i Angereds församlingshem

16 sept - konfadag

10 okt – kvällsmässa

29 okt – temada

23 till 25 nov – helgläger 2 i Gunnareds kyrka

9 dec – konfaträff och julfest

13 jan – konfaträff

1 till 3 feb – helgläger 3 i Bergums församlingshem

3 mars – konfaträff

24 mars – konfaträff

21 april – påskmässa och påskfest

8 maj  - kvällsmässa

30 maj till 2 juni – helgläger 4 på Åh stiftsgård

6 juni genrep och fotografering

8 juni konfirmation i Angereds kyrka

                            

Dessutom: ca 5 stycken gudstjänster som vi går på i mindre grupper.

Häng på!