Konfirmation för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Konfirmation för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Annedals församling  Fler grupper

Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek? Varför firar man gudstjänst? Måste jag vara felfri? Vill Gud prata med oss och om vad i så fall? Ser Gud mig?

I Guldhedskyrkan har det genom åren samlats erfarenhet av konfirmandverksamhet för
ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är över 40 år sedan de första särskolekonfirmanderna började i Guldhedskyrkan.

På våra träffar får man en erfarenhet av att vi är värdefulla och älskade så som vi är, att alla människor hör ihop och tillför något. Att Jesus vill vara vår vän och att detta gäller alla – oavsett.

Vi jobbar mycket med skapande verksamhet, som sång, dans, konst och drama och stödtecken i våra sånger. Vi jobbar med konkreta uttryckssätt och vill att konfirmanderna ska få med sig upplevelser och erfarenheter vem Jesus är och vad kyrkan kan vara.
Konfirmandgrupperna är små så att alla hinner bli sedda, lyssnade till och tagna på allvar.