Konfirmation 18/19

Konfirmation 18/19

Johanneberg församling  Fler grupper

Välkommen med på ett spännande och roligt år som konfirmand!

Uppdaterad info kommer på www.svenskakyrkan.se/johanneberg/konfirmation