Konfagrupp Allmänn Tisdag

Konfagrupp Allmänn Tisdag

Vasa församling  Fler grupper

Välkommen med som konfirmand i Vasa Församling !  Vi kör på tisdagar kl 16.15-18.30 .ANMÄLAN SENAST  1/7 

https://www.svenskakyrkan.se/vasa/konfirmation