Konfagrupp Allmänn Tisdag

Konfagrupp Allmänn Tisdag

Vasa församling  Fler grupper

Välkommen med som konfirmand i Vasa Församling !  Vi kör på tisdagar kl 16.15-18.30 .Anmälan omgående och senast 6/9 . Tänkt kursstart  11/9 (Anmälan behövs)

https://www.svenskakyrkan.se/vasa/konfirmation