Konfirmandgrupp i Vasa

Konfirmandgrupp i Vasa

Vasa församling  Fler grupper

Konfirmation är en möjlighet att uppleva något nytt. Att tillsammans med andra ungdomar upptäcka och fundera mer på vad livet innebär. Vad är en människa? Vem är Jesus?

Läsåret ger dig en möjlighet att få upptäcka vad kristen tro och kyrka handlar om. Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Hur fungerar bön? Varför firar vi gudstjänst? Varför är Bibeln viktig?

Konfirmandkursen går systematiskt igenom den kristna trons grunder och uttrycksätt och vill ge kunskap men också erfarenhet och därmed förståelse om vad kristen tro och liv handlar om.

Som konfirmand kommer du också att få reflektera över dig själv, dina tankar och känslor, och över livet tillsammans med andra. Vem är jag? Vad är jag bra på?

Efter  konfirmandkursens slut kan du sedan ta ställning till om du vill bli kristen. Då kan du också bestämma dig för att bli konfirmerad eller inte. Du kan alltså gå kursen utan att från början ha bestämt dig för att bli konfirmerad. Är du inte döpt och väljer att bli konfirmerad döps du innan konfirmationen. Så det är inget problem om du nu inte är döpt!

Du är givetvis välkommen att pröva på kursen och sen sluta om du väljer det.

På våra träffar har vi genomgångar, samtal, drama, vandringar, andakt, sång och mycket mer. Vi åker på ett läger under hösten och ett under våren som brukar vara synnerligen uppskattade av våra konfirmander! Några unga ledare och f.d. konvirmander är också med när vi träffas och på lägren.

Utöver obligatorisk närvaro på samlingarna och läger kommer du att på söndagarna få vara med i våra gudstjänster och ha olika uppgifter där. Det brukar våra konfirmander tycka är kul och spännande! Våterminens andra hälft ägnas åt ett mindre musikalprojekt.

Som konfirmand anmäler du dig alltså till tisdagens samling, söndagens gudstjänst samt till två läger. Därför är det bra om du tänker igenom hur din vecka ser ut med skola, kompisar och fritidsaktiviteter så att du har utrymme för att vara läsårskonfirmand. Du fyller femton år under det år du är konfirmand. Dvs du går i åttonde klass. Men vi tar också gärna emot dig som går i nian.

Vi träffas på tisdagar kl 16.30-18.45.

På sommaren efter konfirmationen erbjuds du att få åka med på en resa till Taizé, Frankrike.

Frågor och anmälan: Anmälan bör göras helst innan 1/7.

Konfirmationspräst Lars Widén, 031-731 86 95 lars.widen@svenskakyrkan.se

Ungdomsledare Signe Johansson signe.johansson@svenskakyrkan.se