Kontakt angående konfirmationen finns under respektive grupp

Gå in på gruppen och tryck på ANMÄLAN (röd knapp), där ser ni alla kontaktuppgifter.

Kontakt gällande fel på sidan 


Anders Thundal

E-post: anders.thundal@svenskakyrkan.se

Jag kan inte svara på frågor gällande konfirmandgrupperna.