Vanliga frågor

1. Vilka konfirmeras?

Alla är välkomna att delta. Du måste däremot vara döpt innan du kan konfirmeras (se fråga 3).

2. Vem är ledare under konfirmationen?

Du har alltid en präst som är knuten till din grupp. Oftast finns det dessutom fler ledare med. I de allra flesta grupper finns det också unga ledare som konfirmerats ett par år tidigare. 

3. Behöver jag vara döpt?

Ja. Du behöver vara döpt för att kunna bli konfirmerad. Många är döpta som barn, andra väljer att döpas under sitt konfirmandår. (Anledningen till det är att konfirmation betyder bekräftelse och i det här fallet är det en bekräftelse av dopet.) 

4. Får jag åka iväg på läger?

Ja, du får i de allra flesta fall åka iväg på läger. Läger brukar vara enormt uppskattade under konfirmandtiden. En del församlingar erbjuder sommarläger från 1-4 veckor, andra har grupper på hemmaplan med kortare läger. Om det skulle finnas hinder som gör att du inte kan följa med på de helgläger som församlingen ordnar så brukar det alltid gå att lösa. 

5. Kan jag hoppa av om det inte funkar?

Det är ditt eget val om du vill vara med och du väljer om du vill fullfölja eller avsluta.

6. Kan jag vara i samma grupp som mina kompisar?

För det mesta brukar det gå att ordna så att du hamnar i samma grupp som dina kompisar. Men det kan vara bra att anmäla sig tidigt så att grupperna inte blir fullbokade. 

7. Jag har hört att en del konfirmandläger kostar pengar. Kan jag söka bidrag på något sätt för att få hjälp med betalningen?

Svenska kyrkans församlingar arbetar på olika sätt med bidragsansökningar. Hör av dig till din hemförsamling, så får du veta hur du ska gå tillväga. Varje församling ska erbjuda ett kostnadsfritt alternativ.

8. Jag är funktionshindrad och vill bli konfirmerad, vart vänder jag mig då?

Först och främst så vänder du dig till din lokala församling. Om dina behov är så specifika att din församling inte har möjlighet att hjälpa dig, så hör av dig till gbg.konfirmera@svenskakyrkan.se så ska vi försöka hjälpa dig med att hitta en församling.

9. Jag går på gymnasiet och vill konfirmeras. Hur gör jag då?

Många församlingar i Svenska kyrkan erbjuder konfirmation för den som är över femton år. Även vuxna kan konfirmeras – det finns ingen övre åldersgräns. Kolla på denna hemsidan om någon församling har det som alternativ eller ring din hemförsamling (den du bor i).